top of page

Terapeutické sezení 100 minut

Cena pro nové klienty: 3.000,-Kč, cena pro klienty, kteří již využili našich služeb: 1.800,-Kč

  • 1 hodin/ 40 minut/y
  • Od 1 800 českých korun
  • Mgr. Tomáš Šobáň, Soukromá psychologická praxe, Matiční 3, Moravská Ostrava

Popis služby

Individuální terapie - sezení pro jednotlivce zaměřené na hledání řešení a pomoc v osobních potížích (např. i týkajících se partnerských, rodinných či pracovních vztahů), při nespokojenosti v životě či se sebou samým, při hledání řešení akutních či vleklých životních komplikací, osobních krizí, při vyrovnávání se s novými životními etapami a úlohami, se sebepoznáním a s osobním růstem. Párová terapie - sezení pro partnerské páry zaměřené na hledání řešení vztahových obtíží v partnerských vztazích. Párová terapie se zaměřuje na pomoc při řešení manželské či partnerské krize, při hledání příčin a řešení nesouladu, odcizení, při hledání možností společného zvládání obtížných situací, při hledání řešení partnerských konfliktních situací, při nastavení optimální párové komunikace. Rodinná terapie - sezení pro rodiny zaměřené na hledání řešení vztahových potíží v rámci rodiny. Rodinná terapie se zaměřuje na pomoc při řešení výchovných obtíží a krizových situací v rodině, při hledání řešení vztahových problémů v rodině, s komunikací a mezigeneračními vztahy. Cena prvního sezení pro zcela nové klienty je 3.000,- Kč. Cena všech dalších následujících sezení, stejně jako cena pro klienty, kteří již dříve využili mých služeb je 1.800,- Kč.


Storno podmínky

Pro bezplatné zrušení nás kontaktujte 24 hodin předem.


Kontaktní údaje

  • Matiční 730/3, Moravská Ostrava a Přívoz, Czechia

    +420604465272

    tomas.soban@gmail.com

bottom of page