top of page
Pravidla

PRAVIDLA

Nepotřebuji od Vás doporučení praktického lékaře ani jiného odborného lékaře

nabídnu Vám nejbližší možný termín setkání.

Termín setkání si můžete                                , nebo si jej domluvíme                 nebo prostřednictvím        .   

V úvodním setkání společně stanovíme dohodu o průběhu setkání, jeho způsobu, počtu a frekvenci

regulérně omluvené sezení je plně nahrazeno v jiném domluveném termínu.

Všechny informace sdělené v rámci setkání (včetně informace o tom, že mě navštěvujete) považuji za důvěrné.

Dodržuji etický kodex ČMPS a jsem vázán mlčenlivostí (kromě případů, na které se vztahuje oznamovací povinnost).

Pokud se nemůžete ze závažných důvodů na domluvený termín dostavit, nebo budete chtít změnit termín či čas, je nutné schůzku zrušit (telefonicky, SMS, e-mailem) 2 dny předem, aby tento termín mohl využít jiný zájemce.

CHCETE ZMĚNIT NEBO ZRUŠIT REZERVACI?

Platby

CENY A PLATBY

KDE NAJDETE CENY MÝCH SLUŽEB?

Všechny ceny najdete u každé konkrétní služby přímo v rezervačním kalendáři:

Nabízené služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, všechny služby jsou hrazeny přímo klientem.

Nejsem plátcem DPH, uváděné ceny jsou konečné.

Způsob platby

JAK MŮŽETE PLATIT?

POZOR: ZMĚNA ÚČTU!!!

Platba probíhá platbou na účet (v případě bezhotovostní platby se konzultace může konat až po připsání platby na účet: 190619698/5500)

bottom of page