top of page
Pravidla

PRAVIDLA

  • nepotřebuji od Vás doporučení praktického lékaře ani jiného odborného lékaře

  • nabídnu Vám nejbližší možný termín setkání 

  • termín setkání si můžete                                 , nebo si jej domluvíme                    nebo   

  • v úvodním setkání společně stanovíme dohodu o průběhu setkání, jeho způsobu, počtu a frekvenci

  • regulérně omluvené sezení je plně nahrazeno v jiném domluveném termínu

  • všechny informace sdělené v rámci setkání (včetně informace o tom, že mě navštěvujete) považuji za důvěrné

  • dodržuji etický kodex ČMPS a jsem vázán mlčenlivostí (kromě případů, na které se vztahuje oznamovací povinnost)

  • pokud se nemůžete ze závažných důvodů na domluvený termín dostavit, nebo budete chtít změnit termín či čas, je nutné schůzku zrušit (telefonicky, SMS, e-mailem) 2 dny předem, aby tento termín mohl využít jiný zájemce.

Platby

CHCETE ZMĚNIT NEBO ZRUŠIT REZERVACI?

CENY A PLATBY

KDE NAJDETE CENY MÝCH SLUŽEB?

Všechny ceny najdete u každé konkrétní služby přímo v rezervačním kalendáři:

Nabízené služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, všechny služby jsou hrazeny přímo klientem.

Nejsem plátcem DPH, uváděné ceny jsou konečné.

Způsob platby

JAK MŮŽETE PLATIT?

POZOR: ZMĚNA ÚČTU!!!

Platba probíhá platbou na účet (v případě bezhotovostní platby se konzultace může konat až po připsání platby na účet: 190619698/5500)

bottom of page