PRAVIDLA

  • nepotřebuji od Vás doporučení praktického lékaře ani jiného odborného lékaře

  • nabídnu Vám nejbližší možný termín setkání (cca 1-3 týdny)

  • termín setkání si můžete                                 , nebo si jej domluvíme                    nebo   

  • v úvodním setkání společně stanovíme dohodu o průběhu setkání, jeho způsobu, počtu a frekvenci

  • regulérně omluvené sezení je plně nahrazeno v jiném domluveném termínu

  • všechny informace sdělené v rámci setkání (včetně informace o tom, že mě navštěvujete) považuji za důvěrné

  • dodržuji etický kodex ČMPS a jsem vázán mlčenlivostí (kromě případů, na které se vztahuje oznamovací povinnost)

  • pokud se nemůžete ze závažných důvodů na domluvený termín dostavit, nebo budete chtít změnit termín či čas, je nutné schůzku zrušit (telefonicky, SMS, e-mailem) 2 dny předem, aby tento termín mohl využít jiný zájemce.

 

CHCETE ZMĚNIT NEBO ZRUŠIT REZERVACI?

CENY A PLATBY

KDE NAJDETE CENY MÝCH SLUŽEB?

Všechny ceny najdete u každé konkrétní služby přímo v rezervačním kalendáři:

Nabízené služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, všechny služby jsou hrazeny přímo klientem.

Nejsem plátcem DPH, uváděné ceny jsou konečné.

 

JAK MŮŽETE PLATIT?

Platba probíhá platbou na účet (v případě bezhotovostní platby se konzultace může konat až po připsání platby na účet: 3210016952/6800)