top of page

SEBEROZVOJOVÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ KURZY

FRANTIŠEK ŠMEHLÍK a TOMÁŠ ŠOBÁŇ

AKTUALITY

CaB plakát akce-kurz_edited.jpg

Jaký kurz?

Tento kurz jsme sestavili jako sebezkušenostní workshop zaměřený na osobní rozvoj jeho účastníků v malé skupině maximálně 20 účastníků, která vytváří bezpečný prostor pro intenzivní práci na osobních tématech v podporující atmosféře ostatních členů skupiny. Přes skupinový formát klademe v kurzu důraz na individuální přístup, v jehož středu je vždy konkrétní účastník a jeho specifický úhel pohledu.

Kurz je zaměřený na hledání toho podstatného ve vašem životě: pevného středu, jasného směru a dovedností vybalancování všech aspektů každodenního života. V jeho průběhu budete moct najít či znovuobjevit schopnosti zvládání životních situací, které jsou ušity na míru přímo Vám

Kdy a kde? Jaká je cena?

Kurz budeme realizovat v průběhu jara 2023.

Ubytování budeme domlouvat podle počtu uchazečů na cenově dostupné chatě v okolí Ostravy (vč. Beskyd a Slezska), stravování bude individuální, tzn., že každý účastník si zajistí stravu podle svých potřeb. Snažíme se najít chatu s vlastní kuchyní, ve které bude dost prostoru pro přípravu jídla pro každého a v jejíž blízkosti by byla vhodná restaurace, do které bychom mohli zajít na obědy a ev. večeře.

Garanty a lektory kurzu jsou zkušení terapeuti Mgr. František Šmehlík a Mgr. Tomáš Šobáň.

Své místo na kurzu si můžete rezervovat pomocí odkazu níže:

AKTUALITY