SEBEROZVOJOVÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ KURZY

FRANTIŠEK ŠMEHLÍK a TOMÁŠ ŠOBÁŇ

AKTUALITY

CaB plakát akce (2).png

O jakou skupinu se jedná?

Jde o malou skupinu (do 10 účastníků), která vytváří bezpečný prostor pro intenzivní práci na osobních tématech v podporující atmosféře ostatních členů skupiny. Je zaměřená na seberozvojové aktivity v kombinaci s psychoterapeutickým přístupem.

Skupina je prospěšná při hledání strategií přístupu k vlastnímu životu, k realizaci změn, na nalezení odpovědí. 

Kdy a kde probíhá, jaká je cena?

Podzimní běh skupiny bude v celkem 8 termínech, 4 z nich budou 2,5 hodinové se 2 terapeuty, další 4 budou 1,5 hodinové s jedním terapeutem), vždy ve čtvrtek v 17:00 hodin v Praxi klinické psychologie a psychoterapie Mgr. Františka Šmehlíka v Ostravě na Českobratrské ulici 692/15:

1. setkání - 22. září 2022, 17:00-19:30 

2. setkání - 6. října 2022, 17:00-18:30

3. setkání - 20. října 2022 17:00-18:30

4. setkání - 10. listopadu 2022 17:00-19:30

5. setkání - 24. listopadu 2022 17:00-18:30

6. setkání - 1. prosince 2022 17:00-18:30

7. setkání - 15. prosince 2022 17:00-19:30

8. setkání - 12. ledna 2023 17:00-19:30

Cena za celý běh tedy za všechna setkání skupiny je 3.900,-Kč při platbě najednou (při platbě ve 2 splátkách 4.000,-Kč (2 splátky po 2.000,-Kč). částku zašlete na účet 190619698/5500, v poznámce uveďte své jméno a Skupina 2022/2.

V této ceně vám garantujeme 16 terapeutických hodin v 8 setkáních od září 2022 do ledna 2023. Garanty skupiny jsou zkušení terapeuti Mgr. František Šmehlík a Mgr. Tomáš Šobáň, kteří také skupiny povedou. 1., 4., 7. a 8. setkání povedou oba terapeuti společně, ve zbylých, kratších se budou František a Tomáš střídat.